Usługi

Jako doświadczony tłumacz ustny i pisemny oferuję profesjonalne tłumaczenia w zakresie języka polskiego, niemieckiego oraz angielskiego:
▪ tłumaczenia symultaniczne
▪ tłumaczenia konsekutywne
▪ tłumaczenia pisemne specjalistyczne
▪ tłumaczenia uwierzytelnione
Jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i polskiego, zaprzysiężonym zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, oraz tłumaczem języka angielskiego zaprzysiężonym w Polsce.

Jako doświadczony trener międzykulturowy chętnie pomogę Państwu w udanej komunikacji poprzez:
▪ treningi uwrażliwiające na różnice kulturowe
▪ treningi z zakresu konkretnego kręgu kulturowego
▪ doradztwo międzykulturowe

 


Tłumaczenia ustne

Wyróżnia się następujące rodzaje tłumaczenia ustnego:

dolmetschen

Tłumaczenie symultaniczne / tłumaczenie konferencyjne

Tłumaczenie symultaniczne to niemalże równoczesny przekład ustny z jednego języka na drugi. Po raz pierwszy na szeroką skalę zostało ono zastosowane podczas Procesów Norymberskich w latach 1945 – 1949 i jest obecnie nieodzownym i najczęściej stosowanym rodzajem tłumaczenia ustnego. Dwóch lub trzech tłumaczy siedzi w dźwiękoszczelnej kabinie, współpracuje i tłumaczy, zmieniając się co pewien czas. Tłumaczenie symultaniczne używane jest podczas konferencji i innych okazji, które wymagają tłumaczenia dla większej liczby osób.

Moja kombinacja językowa w tłumaczeniu symultanicznym:
niemiecki ↔ polski

Tłumaczenie szeptane
Jak wskazuje sama nazwa, tłumaczenie to polega na symultanicznym, czyli równoczesnym przekładzie tekstu mówionego szeptem. W tej formie tłumaczenie szeptane zastosować można dla najwyżej dwóch osób, np. dla uczestników konferencji, którzy nie posługują się danym językiem. Przy zastosowaniu odpowiedniego przenośnego sprzętu (słuchawki, mikrofon) tłumaczenie szeptane może być również użyte np. podczas zwiedzania zakładów produkcyjnych lub podczas oprowadzania po mieście.

Moja kombinacja językowa w tłumaczeniu szeptanym:
niemiecki ↔ polski
angielski ↔ polski

konsekutiv

Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczeniu konsekutywne to tłumaczenie tekstu mówionego fragment po fragmencie. Podczas wypowiedzi mówcy tłumacz sporządza notatki przy pomocy specjalnej techniki notacyjnej. W przeciwieństwie do tłumaczenia symultanicznego, tłumaczenie konsekutywne oznacza spore wydłużenie czasu trwania. Ten rodzaj tłumaczenia nadaje się przykładowo do tłumaczenia podczas rozmów i negocjacji w niedużych grupach (tłumaczenie negocjacyjne), podczas wizyt w urzędach (tłumaczenie towarzyszące), podczas targów, wykładów, prezentacji, promocji książek itp.

Moja kombinacja językowa w tłumaczeniu konsekutywnym:
niemiecki ↔ polski
angielski ↔ polski

Tłumaczenie sądowe
Tłumaczenie sądowe to przekład wykonywany przez tłumacza przysięgłego podczas terminów sądowych, podczas których strona lub uczestnik postępowania nie włada językiem postępowania sądowego. W tłumaczeniu sądowym stosuje się najczęściej tłumaczenie konsekutywne i tłumaczenie szeptane.

Moja kombinacja językowa w tłumaczeniu sądowym:
niemiecki ↔ polski (tłumacz przysięgły języka polskiego w Niemczech oraz tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Polsce)
angielski ↔ polski (tłumacz przysięgły języka angielskiego w Polsce)

Chętnie pomogę Państwu przy doborze rodzaju tłumaczenia odpowiedniego dla Państwa potrzeb. Wystarczy się ze mną skontaktować!

Dalsze usługi: Tłumaczenia pisemne i Komunikacja międzykulturowa


Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenie pisemne to przekład tekstu pisanego z jednego języka do drugiego, przy czym w żadnym wypadku nie polega ono na dosłownym zastępowaniu słów języka źródłowego słowami języka docelowego. Tłumaczenie oprócz aspektów językowych uwzględnia wszelkie aspekty związane z odpowiednim stylem, językiem branżowym oraz problematykę kulturową.

Moje kombinacje językowe w tłumaczeniach pisemnych:
niemiecki ↔ polski (tłum. przysięgły języka polskiego w Niemczech i tłum. przysięgły języka niemieckiego w Polsce)
polski ↔ angielski (tłum. przysięgły języka angielskiego w Polsce)

Specjalizuję się w następujących dziedzinach:
– prawo (m.in. prawo karne, cywilne, europejskie, umowy, dokumenty i świadectwa)
– ekonomia i finanse (m.in. sprawozdania finansowe, marketing i sprzedaż)
– technika (m.in. technika ogólna, przemysł wytwórczy, technika medyczna, chemia)
– nauki humanistyczne (m.in. historia, religia, pedagogika)

Jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego i języka polskiego, zaprzysiężony zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, oraz tłumacz przysięgły języka angielskiego zaprzysiężony w Polsce, wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione (potocznie: tłumaczenia przysięgłe) wszelkich dokumentów, aktów, umów oraz świadectw.

Skorzystajcie Państwo z możliwości bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny tłumaczenia! Kontakt

Dalsze usługi: Tłumaczenia ustne i Komunikacja międzykulturowa


Komunikacja międzykulturowa

Inne języki i kultury nie są barierą, lecz wartością dodaną.

Słuszne założenie, ale łatwiej powiedzieć niż zrealizować je w praktyce?

To nie problem! Jako doświadczony trener międzykulturowy oraz wykładowca akademicki chętnie pomogę Państwu w budowaniu i utrzymywaniu kontaktów z zagranicznymi partnerami biznesowymi w duchu powyższego motta. Moje wsparcie nie ogranicza się do przekazania powierzchownej wiedzy na temat danej kultury i jej przedstawicieli. Zdecydowanie bardziej chodzi tu o poznanie i zrozumienie innych, a także, co istotne, o uświadomienie sobie własnej kultury. Tylko w ten sposób możliwe jest kształtowanie wspólnej komunikacji tak, aby przekaz od razu trafił do celu i nie musiał błądzić po szerokich morzach nieporozumień międzykulturowych.

Moja oferta:
● treningi uwrażliwiające na różnice kulturowe i problematykę międzykulturową
● treningi z zakresu konkretnego kręgu kulturowego
● doradztwo międzykulturowe

Specjalizuję się w następujących krajach i kulturach: Niemcy, Polska, Czechy, Izrael, USA oraz Wielka Brytania.