Komunikacja międzykulturowa

Inne języki i kultury nie są barierą, lecz wartością dodaną.

Słuszne założenie, ale łatwiej powiedzieć niż zrealizować je w praktyce?

To nie problem! Jako doświadczony trener międzykulturowy oraz wykładowca akademicki chętnie pomogę Państwu w budowaniu i utrzymywaniu kontaktów z zagranicznymi partnerami biznesowymi w duchu powyższego motta. Moje wsparcie nie ogranicza się do przekazania powierzchownej wiedzy na temat danej kultury i jej przedstawicieli. Zdecydowanie bardziej chodzi tu o poznanie i zrozumienie innych, a także, co istotne, o uświadomienie sobie własnej kultury. Tylko w ten sposób możliwe jest kształtowanie wspólnej komunikacji tak, aby przekaz od razu trafił do celu i nie musiał błądzić po szerokich morzach nieporozumień międzykulturowych.

Moja oferta:
● treningi uwrażliwiające na różnice kulturowe i problematykę międzykulturową
● treningi z zakresu konkretnego kręgu kulturowego
● doradztwo międzykulturowe

Specjalizuję się w następujących krajach i kulturach: Niemcy, Polska, Czechy, Izrael, USA oraz Wielka Brytania.

Więcej informacji o moich metodach i treningach? Zapraszam do skontaktowania się ze mną!

Dalsze usługi: Tłumaczenia ustne i Tłumaczenia pisemne