Referencje

Do moich klientów należą m.in.:

● klienci firmowi: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
● instytucje wymiaru sprawiedliwości (sądy, policja), kancelarie prawne oraz instytucje publiczne
● klienci z dziedziny kultury i nauki: szkoły wyższe, muzea, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
● klienci prywatni

Jedną z najważniejszych zasad obowiązujących tłumacza jest całkowita poufność. Ponieważ zarówno Państwa dane osobowe, jak również wszelkie tłumaczone teksty i dane związane z wykonywanymi przeze mnie usługami są dla mnie informacjami poufnymi, nie mogę na niniejszej stronie wymienić nazw / nazwisk poszczególnych klientów.

Każdy klient jest dla mnie jedyny w swoim rodzaju, jest traktowany indywidualnie i otrzymuje usługę dopasowaną do jego potrzeb.

Przekonajcie się Państwo sami! Formularz kontaktowy