REFERENCJE

Do moich klientów należą m.in.:

    • klienci firmowi: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe koncerny,
    • instytucje wymiaru sprawiedliwości, kancelarie prawne oraz instytucje publiczne,
    • klienci z dziedziny kultury i nauki: szkoły wyższe, muzea, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe,
    • klienci prywatni.
Jedną z najważniejszych zasad obowiązujących tłumacza jest całkowita poufność. Ponieważ zarówno Państwa dane osobowe, jak również wszelkie tłumaczone teksty i dane związane z wykonywanymi przeze mnie usługami są dla mnie informacjami poufnymi, nie mogę na niniejszej stronie wymienić nazw / nazwisk poszczególnych klientów.
Każdy klient jest dla mnie jedyny w swoim rodzaju, jest traktowany indywidualnie i otrzymuje usługę dopasowaną do jego potrzeb. Przekonajcie się Państwo sami! Formularz kontaktowy