CENY

„Ile to kosztuje?“

Na pytanie to nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Usługi tłumaczeniowe oraz te w zakresie treningów i doradztwa międzykulturowego są usługami indywidualnymi, „szytymi na miarę“. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące kalkulacji moich usług. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do skontaktowania się ze mną. Kontakt

Cena za tłumaczenia pisemne zależy między innymi od dziedziny, stopnia trudności, terminu wykonania oraz ewentualnej pracy związanej z odpowiednim formatowaniem tekstu i liczona jest na podstawie ilości wierszy (1 wiersz = 55 znaków ze spacjami) lub ilości słów. Na życzenie możliwa jest również kalkulacja na podstawie stron obliczeniowych lub w inny ustalony wcześniej sposób.

Za tłumaczenia uwierzytelnione (potocznie: tłumaczenia przysięgłe) standardowych polskich i niemieckich dokumentów (akt urodzenia, akt małżeństwa, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, akt zgonu itd.) pobierana jest stała opłata. Wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo kontaktując się ze mną emailem lub telefonicznie. Kontakt

Cena za tłumaczenia ustne związana jest między innymi z zastosowanym rodzajem tłumaczenia ustnego (zob. Tłumaczenia ustne), dziedziną, koniecznym przygotowaniem, a także z ewentualnymi kosztami podróży i noclegu. Tłumaczenia ustne rozliczane są według stawek godzinowych (np. tłumaczenia negocjacyjne, tłumaczenia towarzyszące) lub dziennych (np. tłumaczenia konferencyjne).

Cena za usługi w zakresie komunikacji międzykulturowej, tj. treningi międzykulturowe i doradztwo międzykulturowe kalkulowana jest po przeprowadzonej z Państwem uprzednio analizie potrzeb.

ZAPRASZAM DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ I NIEZOBOWIĄZUJĄCEJ WYCENY!

Proszę o podanie jak najwięcej informacji o usłudze, którą jesteście Państwo zainteresowani (język, termin wykonania, dziedzina, objętość / czas trwania, przeznaczenie / cel).
W przypadku tłumaczeń pisemnych proszę w miarę możliwości o załączenie danego tekstu. Kontakt