TŁUMACZENIA USTNE

Wyróżnia się następujące rodzaje tłumaczenia ustnego:

Tłumaczenie symultaniczne / tłumaczenie konferencyjne
Tłumaczenie symultaniczne to niemalże równoczesny przekład ustny z jednego języka na drugi. Po raz pierwszy na szeroką skalę zostało ono zastosowane podczas Procesów Norymberskich w latach 1945 – 1949 i jest obecnie nieodzownym i najczęściej stosowanym rodzajem tłumaczenia ustnego. Dwóch lub trzech tłumaczy siedzi w dźwiękoszczelnej kabinie, współpracuje i tłumaczy, zmieniając się co pewien czas. Tłumaczenie symultaniczne używane jest podczas konferencji i innych okazji, które wymagają tłumaczenia dla większej liczby osób.
Moja kombinacja językowa w tłumaczeniu symultanicznym:
niemiecki ↔ polski

Tłumaczenie szeptane
Jak wskazuje sama nazwa, tłumaczenie to polega na symultanicznym, czyli równoczesnym przekładzie tekstu mówionego szeptem. W tej formie tłumaczenie szeptane zastosować można dla najwyżej dwóch osób, np. dla uczestników konferencji, którzy nie posługują się danym językiem. Przy zastosowaniu odpowiedniego przenośnego sprzętu (słuchawki, mikrofon) tłumaczenie szeptane może być również użyte np. podczas zwiedzania zakładów produkcyjnych lub podczas oprowadzania po mieście. Moja kombinacja językowa w tłumaczeniu szeptanym:
niemiecki ↔ polski
angielski ↔ polski

Tłumaczenie konsekutywne
Tłumaczeniu konsekutywne to tłumaczenie tekstu mówionego fragment po fragmencie. Podczas wypowiedzi mówcy tłumacz sporządza notatki przy pomocy specjalnej techniki notacyjnej. W przeciwieństwie do tłumaczenia symultanicznego, tłumaczenie konsekutywne oznacza spore wydłużenie czasu trwania. Ten rodzaj tłumaczenia nadaje się przykładowo do tłumaczenia podczas rozmów i negocjacji w niedużych grupach (tłumaczenie negocjacyjne), podczas wizyt w urzędach (tłumaczenie towarzyszące), podczas targów, wykładów, prezentacji, promocji książek itp. Moja kombinacja językowa w tłumaczeniu konsekutywnym:
niemiecki ↔ polski
angielski ↔ polski

Tłumaczenie sądowe
Tłumaczenie sądowe to przekład wykonywany przez tłumacza przysięgłego podczas terminów sądowych, podczas których strona lub uczestnik postępowania nie włada językiem postępowania sądowego. W tłumaczeniu sądowym stosuje się najczęściej tłumaczenie konsekutywne i tłumaczenie szeptane.
Moja kombinacja językowa w tłumaczeniu sądowym:
niemiecki ↔ polski (tłumacz przysięgły języka polskiego w Niemczech oraz tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Polsce)
angielski ↔ polski (tłumacz przysięgły języka angielskiego w Polsce)

Chętnie pomogę Państwu przy doborze rodzaju tłumaczenia odpowiedniego dla Państwa potrzeb. Wystarczy się ze mną skontaktować! Pozostałe usługi: Tłumaczenia pisemne i Komunikacja międzykulturowa.